Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ 2019-01-16T16:27:09+00:00

Φωτοδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο

photodentro.edu.gr/video

photodentro video

Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί:

  • εκπαιδευτικά βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτά)
  • εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης (curriculum related)
  • είναι κατάλληλα για αξιοποίηση μέσα στη σχολική τάξη (in-class use)
  • μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Αποτελεί το 2ο από τα Ψηφιακά Αποθετήρια της «οικογένειας» Φωτόδεντρο. Το ψηφιακό περιεχόμενο στο Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο οργανώνεται σε «συλλογές». Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • τη συλλογή με τα μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (~700), όπως αυτά είχαν προκύψει από την τμηματοποίηση μεγαλύτερης διάρκειας ταινιών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EduTubePlus 
  • τη συλλογή του έργου EnergyBits (http://www.energybits.eu/) με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (24)
  • διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς.

Στο Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο ακολουθείται η ίδια λογική αναζήτησης και πλοήγησης με το Φωτόδεντρο των Μαθησιακών Αντικειμένων. Επιπλέον όμως υποστηρίζεται αναζήτηση με βάση την παιδαγωγική αξιοποίηση των βίντεο μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακολουθώντας την Ταξινομία Παιδαγωγικής Αξιοποίησης Βίντεο στη σχολική τάξη που αναπτύχθηκε στο ευρωπαϊκό έργο EduTubePlus.