Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού

photodentro.edu.gr/edusoft

photodentro-edusoft

Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Φωτόδεντρο EDUSOFT) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, ανάρτηση, περιγραφή και ευρεία διάθεση σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκπαιδευτικών λογισμικών και πακέτων που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα ποιότητας και διατίθενται ελεύθερα προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό φιλοξενούνται 140 εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα που έχουν αναπτυχθεί την τελευταία 15ετία στο πλαίσιο έργων του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ/ΠΙ. Περιλαμβάνονται:

  • τριάντα έξι (36) λογισμικά της Ενέργειας Οδύσσεια (από έργα ΝΑΥΣΙΚΑ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
  • τριάντα τέσσερα (34) λογισμικά από έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  • σαράντα εφτά (47) εκπαιδευτικά πακέτα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Ενότητας Νηρηίδες του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ
  • εννέα (9) προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Ενότητας Χρυσαλλίδες του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ
  • καθώς και δώδεκα (12) προϊόντα λογισμικού που εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ και για τα οποία αποκτήθηκαν άδειες χρήσης για όλα τα σχολεία στο πλαίσιο του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ/Αμάλθεια.

edu1

edu2