Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

e-books.edu.gr

Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.

Περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Ανάπτυξη Ανοιχτών Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Πόρων και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων

Σύμφωνα με την ψηφιακή στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, ένας βασικός στόχος για το διάστημα 2010-2015 ήταν η ψηφιακή διαμόρφωση και ο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων με ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύσσονται από την εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας έτσι Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks).

Με αυτή την κατεύθυνση, από το 2011 έως σήμερα, το ΙΤΥΕ έχει εντάξει στο έργο συνολικά πάνω από 150 εκπαιδευτικούς, σε δεκατρείς ομάδες γνωστικών αντικειμένων. Οι ομάδες αυτές, με την επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό έμπειρων Πανεπιστημιακών Καθηγητών και την τεχνική υποστήριξη στελεχών του ΙΤΥΕ:

  • ανέπτυξαν τα τελευταία 4 χρόνια, πάνω από 6.000 νέους ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους για τη σχολική εκπαίδευση, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, κ.α., που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Μουσική, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά),
  • εμπλούτισαν τα σχολικά βιβλία (από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Γενικού Λυκείου), συνδέοντάς τους ψηφιακούς διαδραστικούς πόρους στα κατάλληλα σημεία στις ηλεκτρονικές σελίδες των βιβλίων,
  • δημιουργώντας έτσι 78 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το σχολικό βιβλίο, ως μέσο πλοήγησης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Ανάπτυξη και Λειτουργία του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε και υποστηρίζεται από το ΙΤΥΕ ο ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» στη διεύθυνση http://e-books.edu.gr.

Στον ιστότοπο έχουν αναρτηθεί και είναι ευρέως διαθέσιμα όλα τα σχολικά βιβλία για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, σε ποικίλες μορφές, κατάλληλες για διαφορετικές χρήσεις:

  • 200 σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html) που προσομοιώνει την έντυπη μορφή τους, για περαιτέρω αξιοποίηση του περιεχομένου τους (160 διαμορφώθηκαν από το ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και 55 από το ΚΕΓ)
  • πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), για εύκολη πλοήγηση σε ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους απ’ ευθείας μέσα από τις σελίδες τους (78 αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και 44 από το ΚΕΓ)
  • όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων σε εκτυπώσιμη μορφή pdf: διδακτικά πακέτα που περιέχουν βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε μορφή pdf, για όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (180 διδακτικά πακέτα) και ΕΠΑΛ (178)
  • βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων, για αμβλύωπες μαθητές (800 τεύχη)
  • βιβλία σε μορφή iBooks: μη εμπλουτισμένα βιβλία μαθητή σε μορφή προσαρμοσμένη για χρήση από συσκευές ipad (26 βιβλία)

Ο ιστότοπος έχει κατά μέσο όρο 400.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα από την έναρξη λειτουργίας του (2012).