ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Λογότυπο Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων

Λογότυπο Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ‘e-me’

Λογότυπο Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ‘Φωτόδεντρο’

Λογότυπο Ψηφιακού Σχολείου – Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ΜΕΧΤ)’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Σφραγίδες Ποιότητας’

vocabulary bank logo

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Vocabulary Bank’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Πολιτισμός’

Λογότυπο Δράσης ‘Συμμετέχω’

Logo ‘Photodentro LOR > Learning Object Repository’

Logo ‘Photodentro Video > Educational Video

Logo ‘Photodentro UGC > User Generated Content’

Logo ‘Photodentro OEP > Open Educational Practices’

Logo ‘Photodentro EDUSOFT > Educational Software’

Logo ‘Photodentro MEXT > Metadata External’

Logo ‘Photodentro Seals > Quality Seals’

vocabulary bank logo

Logo ‘Photodentro > Vocabulary Bank’

Logo ‘Photodentro  Cultural’