Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Λογότυπο Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων

Λογότυπο Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ‘e-me’

Λογότυπο Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ‘Φωτόδεντρο’

Λογότυπο Ψηφιακού Σχολείου – Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ΜΕΧΤ)’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Σφραγίδες Ποιότητας’

vocabulary bank logo

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Vocabulary Bank’

Λογότυπο ‘Φωτόδεντρο > Πολιτισμός’

Λογότυπο Δράσης ‘Συμμετέχω’

Logo ‘Photodentro LOR > Learning Object Repository’

Logo ‘Photodentro Video > Educational Video

Logo ‘Photodentro UGC > User Generated Content’

Logo ‘Photodentro OEP > Open Educational Practices’

Logo ‘Photodentro EDUSOFT > Educational Software’

Logo ‘Photodentro MEXT > Metadata External’

Logo ‘Photodentro Seals > Quality Seals’

vocabulary bank logo

Logo ‘Photodentro > Vocabulary Bank’

Logo ‘Photodentro  Cultural’