Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φυλλάδια για το Ψηφιακό Σχολείο

4 pages poster digital school

Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο – 4ΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ(04/2017)

flyer digital school

Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο – 2ΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αφίσα για το Ψηφιακό Σχολείο

poster digital school

Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο – ΑΦΙΣΑ

Γενικά Φυλλάδια για το Φωτόδεντρο

Ελληνική Έκδοση

flyer lor

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

flyer photodentro video

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο

Αγγλική Έκδοση

flyer lor eng

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

flyer photodentro video

Φωτόδεντρο – Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο

Ειδικά Φυλλάδια γνωστικών αντικειμένων

English flyer

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

flyer biologias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

flyer eikastikwn

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

flyer Fysikhs

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΦΥΣΙΚΗΣ

flyer geografias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

flyer germanikwn

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

flyer istorias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΑΣ

flyer mousikhs

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΟΥΣΙΚΗΣ

flyer pliroforikhs

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

flyer technologias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

flyer theatrikhs agwghs

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

flyer thriskeutikwn

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

flyer xhmeias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

flyer xhmeias

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΧΗΜΕΙΑΣ

flyer mathimatikon

Φυλλάδιο για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ