Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

 • Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
 • tel: +30 2103350600
 • fax: +30 2103222135

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

 • Τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: e-books[at]cti.gr
 • Τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο: photodentro[at]cti.gr
 • Την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: e-me[at]cti.gr
 • Τη Δράση Συμμετέχω: i-participate[at]cti.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Γραφεία Αθήνας: Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα

 • Δρ. Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη Έργου)
 • megalou[at]cti.gr
 • (+30) 2103350600, 210 3350744
 • Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης (Υπεύθυνος Έργου)
 • ckakl[at]cti.gr
 • (+30) 2103350600, 210 3350702