Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα

Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

photodentro.edu.gr/lor

photodentro lor homepage

Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ή Φωτόδεντρο LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, όπως διερευνήσεις, πειράματα, προσομοιώσεις, ανοιχτές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εικόνες, κ.α. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Αποτελεί το 1ο από τα Ψηφιακά Αποθετήρια της «οικογένειας» ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Ξεκίνησε με αρχικό στόχο να οργανώσει και να φιλοξενήσει τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και πέρα από το πλαίσιο των σχολικών βιβλίων, απαντώντας ταυτόχρονα και σε ερωτήματα όπως τι θα γίνει αν αλλάξουν τα βιβλία ή αν κάτι που διδάσκεται σε μία τάξη φέτος, διδάσκεται σε άλλη τάξη την επόμενη χρονιά.

Το ψηφιακό περιεχόμενο στο Φωτόδεντρο οργανώνεται σε «συλλογές».

  • Οι συλλογές του «Ψηφιακού Σχολείου» φιλοξενούν πάνω από 5.000 μαθησιακά αντικείμενα. Περιλαμβάνονται υπο-συλλογές για Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Χημεία, Βιολογία Φυσική, Αισθητική αγωγή, Λογοτεχνία, Ιστορία, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
  • Επιπλέον, με στόχο να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί στο Φωτόδεντρο και υλικό από εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα που είχαν αναπτυχθεί και συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας από το 1996 έως το 2009 (Έργα ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΚΙΡΚΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΈΡΓΑ ΠΙ κ.α.), έγινε ανάλυση του περιεχομένου τους, εντοπισμός των ανοιχτών, αυτόνομων ψηφιακών πόρων, απομόνωσή τους και μετασχολιασμός τους. Οι συλλογές «2003-2009» και «1996-2002» περιλαμβάνουν ήδη πάνω από 2.000 τέτοια μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια.

Η παρακάτω εικόνες δίνουν μια γραφική αναπαράσταση ποσοτικών στοιχείων στο Φωτόδεντρο LOR (αριθμός μαθησιακών αντικειμένων ανά συλλογή και τύπο)

chart1

chart2

Το Φωτόδεντρο παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο ψηφιακό περιεχόμενο με ποικίλους τρόπους:

  • με βάση το γνωστικό αντικείμενο (θεματική κατηγορία, θεματική ενότητα ή έννοια), τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου,
  • την ηλικία των μαθητών,
  • τη βαθμίδα εκπαίδευσης,
  • τις συλλογές όπου περιλαμβάνεται,

καθώς και αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, με λέξεις-κλειδιά, ή σύνθετη αναζήτηση.

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο δίνεται συνοπτική περιγραφή καθώς και άλλα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης των μαθησιακών αντικειμένων για χρήση τους εκτός διαδικτύου.

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα έχει κατά μέσο όρο 25.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα από την έναρξη λειτουργίας του (2011).