Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

photodentro.edu.gr

photodentro-aggregator

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί:

  • την κεντρική e-υπηρεσία (πύλη) του Υπουργείου Παιδείας για την αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εκπαίδευση με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από που αυτό είναι αποθηκευμένο.
    • Αναζητείστε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό από όλα τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο από ένα κεντρικό σημείο
    • Πλοηγηθείτε σε πάνω από 9.000 μαθησιακά αντικείμενα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, τον τύπο, την προέλευση, τις σφραγίδες ποιότητας κ.α.
  • την εθνική υπηρεσία συσσώρευσης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων από διάφορους παρόχους και ψηφιακά αποθετήρια, εκπαιδευτικές πύλες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α.

Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: Ψηφιακά Αποθετήρια και Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων και πολύ καλή γνώση της διεθνούς εμπειρίας στο χώρο αυτό, το ΙΤΥΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, σχεδίασε το 2011 τη συνολική υποδομή και τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην Ελλάδα, με το όνομα «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».

Το Φωτόδεντρο αποτελεί πλέον την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για τη συγκέντρωση, οργάνωση, αποδοτική αναζήτηση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση (Υπουργική Απόφαση 131377/Γ2, 19-08-2014).

Περιλαμβάνει μια «Οικογένεια» από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους καθώς και τον «Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προωθεί τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) για τα σχολεία. Όλα τα ψηφιακά αποθετήρια «Φωτόδεντρο» είναι ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο και όλοι οι ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA (Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή). Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο ελεύθερα, να το «κατεβάσουν» τοπικά, να το τροποποιήσουν, με αναφορά στους δημιουργούς και με διανομή με τους ίδιους όρους και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόθεση εκμετάλλευσης για εμπορικούς/κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Όλα τα ψηφιακά αποθετήρια «Φωτόδεντρο» σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και υποστηρίζονται από το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων».

Συγκεκριμένα, έως και σήμερα λειτουργούν τα εξής Αποθετήρια:

photodentro services