Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
e-me 2017-05-19T09:35:03+00:00

e-me

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

http://e-me.edu.gr/

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει:

 • το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού
 • έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και περιεχομένου
 • ένα χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών και εκπαιδευτικών
 • ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps)
 • ένα χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Η e-me παρέχει:

 • προσωπικό χώρο αρχείων μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (OwnCloud)
 • διαμόρφωση ατομικού προφίλ κάθε μέλους
 • διαχείριση επαφών, φίλων, ομάδων και κοινοτήτων
 • δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς (Κυψέλες)
 • επικοινωνία ασύγχρονη (e-me chat) και σύγχρονη με δυνατότητα βίντεο (Skype)
 • ενσωμάτωση δημοφιλών εφαρμογών, όπως το OneNote για σημειώσεις και εργασίες
 • περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης blogs (e-me blogs)
 • αποθήκη «μικροεφαρμογών» για εγκατάσταση στην e-me (e-me AppStore), καλώντας την εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά
 • διασύνδεση με τα Ψηφιακά Αποθετήρια Φωτόδεντρο για αξιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου

σε ένα περιβάλλον:

 • σύγχρονο και φιλικό που προσομοιάζει τη μορφή και τη λειτουργικότητα των σύγχρονων έξυπνων συσκευών και λειτουργεί σε tablets και κινητά τηλέφωνα
 • ασφαλές, επιτρέποντας μόνο πιστοποιημένους χρήστες (εκπαιδευτικούς και μαθητές) με χρήση των λογαριασμών τους @sch.gr

Κυψέλη:

Ο βασικός χώρος (συν-)εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών της e-me. Έχει μέλη, έπειτα από πρόσκληση και αποδοχή, προσαρμόσιμη επιφάνεια εργασίας, «τοίχο», κοινόχρηστα και προσωπικά αρχεία μελών και εφαρμογές (apps).

Βασικές αρχές σχεδίασης της e-me

 • Πρώτα οι ΜΑΘΗΤΕΣ
 • Μετάβαση στον «ψηφιακό κόσμο» και αναβάθμιση των καθημερινών δραστηριοτήτων χωρίς επιπλέον τεχνητούς περιορισμούς
 • «Χρησιμοποιώ τις εφαρμογές που γνωρίζω»
 • Βιωσιμότητα, με επέκταση λειτουργικότητας από εκπαιδευτικούς και αγορά
 • Σταδιακή εξοικείωση των χρηστών (“e-me: it grows with me”)