ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«The evolution of e-me Digital Educational Platform and experiences from its nation-wide use in schools during Covid-19 pandemic»

Elina Megalou, Yiannis Tsilivigos, Christos Kaklamanis, & Angeliki Politi, EDULEARN22: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 4-6 July 2022

«The Photodentro Learning Scenario Repository and Learning Scenario Designer tool: an online environment for creating, organizing, and sharing structured learning scenarios and customizable Templates»

Elina Megalou, Kostis Alexandris, & Eugenia Oikonomidou, EDULEARN22: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 4-6 July 2022

«A Quality Assurance framework for OERs based on quality seals and the Photodentro Seals Repository»

Elina Megalou, Kostis Alexandris, Eugenia Oikonomidou, & Christos Kaklamanis, END 2022 International Conference on Education and New Developments, Madeira, 18-20 June 2022

«Οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου»

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), 11-19 Σεπτεμβρίου 2021

«H Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me και η αξιοποίησή της στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Ελίνα Μεγάλου, 3o Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση», Φλώρινα (on-line), 3-4 Οκτωβρίου 2020

«COVID-19 pandemic: How Greece coped with school closure and distance learning»

Elina Megalou, LRE/EdReNe on-line seminar “Sharing experience in a time of pandemic”, online, 14 May 2020

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: Από τον αρχικό σχεδιασμό, στην υποστήριξη της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

Ελίνα Μεγάλου & Γιάννης Τσιλιβίγκος, 64ο Ιστοσεμινάριο (Webinar) ΠΕ86, Διοργάνωση ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, 28 Μαΐου 2020

«Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για την οργάνωση, ευρεία διάθεση και παιδαγωγική αξιοποίησή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ελίνα Μεγάλου, Εκδήλωση ολοκλήρωσης της Δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» και τελετή βράβευσης των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Διαγωνισμού Νο2, ΥΠΠΕΘ, Αθήνα,10 Μαΐου 2019

«e-me: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς»

Ελίνα Μεγάλου, 11ο Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018

«Open Content, OER Repositories, Interactive Textbooks, and a Digital Social Platform: The case of Greece»

Elina Megalou & Christos Kaklamanis, END 2018 International Conference on Education and New Developments, Budapest, 23-25 June 2018

«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: Η ψηφιακή υποδομή του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση, συσσώρευση και διάθεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων»

Ελίνα Μεγάλου, ΕΚΚΔΑ – Καινοτόμο Εργαστήρι «Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης», Αθήνα, 22-23 Μαΐου 2018

«Photodentro SAAS: Sowing the seeds for an ecosystem of “Photodentro” Open Educational Resource Repositories»

Elina Megalou, Anastasios Koutoumanos, Nikos Palavitsinis, and Christos Kaklamanis, iCERI 2016, 9th Αnnual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 14-16 November 2016