Πληροφοριακός Ιστότοπος του Έργου: «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση

Πληροφοριακός Ιστότοπος του Έργου

της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,

των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων

μαθαίνω

σκέφτομαι

αναζητώ

αξιοποιώ

κατανοώ

δημιουργώ

μοιράζομαι

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

eBooks

«Φωτόδεντρο»

Ψηφιακά αποθετήρια ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

«Φωτόδεντρο»

Περισσοτερα
Περισσοτερα
Περισσοτερα