Λογότυπο Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων

Λογότυπο Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me”

Λογότυπο Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου “Φωτόδεντρο”

Λογότυπο Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Λογότυπο

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ΜΕΧΤ)”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Σφραγίδες Ποιότητας”

Φωτόδεντρο > Σφραγίδες Ποιότητας

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Vocabulary Bank”

Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Πολιτισμός”

Λογότυπο Δράσης “Συμμετέχω”

Λογότυπα στα Αγγλικά

Logo Interactive Textbooks

Logo Digital Educational Platform for pupils and teachers “e-me”

Logo “Photodentro – Greek National Aggregator Of Educational Content”

Logo Digital School

Logo “Photodentro LOR > Learning Object Repository”

Logo “Photodentro Video > Educational Video“

Logo “Photodentro UGC > User Generated Content”

Logo “Photodentro OEP > Open Educational Practices”

Logo “Photodentro EDUSOFT > Educational Software”

Logo “Photodentro MEXT > Metadata External”

Logo “Photodentro Seals > Quality Seals”

Logo “Photodentro > Vocabulary Bank”

Logo “Photodentro Cultural”