2205, 2019
304, 2019

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Νέο ψηφιακό αποθετήριο για τη διασφάλιση ποιότητας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!

Ολοκληρώθηκε και είναι πλέον ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους το νέο ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» […]

104, 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την […]