ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΤΟΠΟΙ (PHOTODENTRO MICROSITES)

Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Μικρότοποι» υποστηρίζει τη δημιουργία θεματικά εστιασμένων μικρότοπων (microsites) με επιλεγμένο ψηφιακό υλικό από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».

Οι μικρότοποι του Φωτόδεντρου είναι αυτόνομοι ιστότοποι, εστιασμένοι ως προς το θέμα ή το στοχευόμενο κοινό ή το είδος του περιεχομένου, οι οποίοι προσφέρουν πρόσβαση σε επιλεγμένο ψηφιακό περιεχόμενο από τα διάφορα αποθετήρια της οικογένειας «Φωτόδεντρο».

Ικανοποιούν την ανάγκη δημιουργίας από τρίτους εναλλακτικών και αυτόνομων διαδικτυακών περιβαλλόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ομάδων χρηστών, που επιτρέπουν πλοήγηση, αναζήτηση και εύρεση επιλεγμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνουν επιπλέον ιστοσελίδες με περιεχόμενο που συντηρούνται και ενημερώνονται από εκείνους.

Στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου Ι» αναπτύχθηκε η απαιτούμενη υποδομή για τη δημιουργία μικρότοπων, καθώς επίσης και ο μικρότοπος για την Αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση http://micro.photodentro.edu.gr/english2015/ ως 1ο παράδειγμα.

Στο πλαίσιο της παρούσα Πράξης προβλέπονται:

  • Επέκταση και βελτίωση του υποσυστήματος «Φωτόδεντρο Μικρότοποι»
  • Ανάπτυξη έως δύο (2) νέων θεματικών μικρότοπων