ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (Photodentro Video) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | photodentro.edu.gr/video

Φιλοξενεί Εκπαιδευτικά Βίντεο (Educational Video)

Πρόκειται για βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτών), που αφορούν σε διδακτικούς στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης (curriculum-related core-concept clips).

Εδώ θα βρείτε ~1.000 εκπαιδευτικά βίντεο, οργανωμένα σε συλλογές. Περιλαμβάνονται:

  • Η συλλογή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, με 677 μικρής διάρκειας βίντεο από παλαιότερες παραγωγές της.
  • Η συλλογή του Ψηφιακού Σχολείου Ι (2010- 2015), με 163 βίντεο για Αγγλική Γλώσσα και Φυσικές Επιστήμες.
  • Συλλογές βίντεο από ευρωπαϊκά έργα (24 ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης κ.ά.)
  • Διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς (i-create κ.ά.).
  • Συλλογές βίντεο που ανακτήθηκαν από παλαιότερα έργα του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.