ΛΟΓΟΤΥΠΑ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me»

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα» (Φωτόδεντρο LOR)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο» (Φωτόδεντρο Video)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό» (Φωτόδεντρο EduSoft)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών» (Φωτόδεντρο UGC)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (Φωτόδεντρο OEP)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» (Φωτόδεντρο LS)

«Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer» (Φωτόδεντρο LS Designer)

«Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer» (Φωτόδεντρο LS Template Designer)

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» (Φωτόδεντρο i-create)

Υποστηρικτικό σύστημα «Φωτόδεντρο Εξωτερικές Πηγές» (Φωτόδεντρο MEXT)

Θεματικός Συσσωρευτής Πολιτισμικού Περιεχομένου (Φωτόδεντρο Cultural)

Μικρότοποι του Φωτόδεντρου (Φωτόδεντρο Microsites)

Υπηρεσία «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» (Φωτόδεντρο Seals)

Σύστημα διαχείρισης ταξινομιών, λεξιλογίων και θησαυρών όρων (Φωτόδεντρο Vocabulary Bank)

Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Υπηρεσία «Φωτόδεντρο Software as a Service» (Φωτόδεντρο SaaS)

Online ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Δράση «Συμμετέχω»

Λογότυπα στα Αγγλικά

Digital Library “Interactive Textbooks”

Digital Educational Platform “e-me”

PHOTODENTRO Greek National Aggregator of Educational Content

Digital School – Digital Educational Content

 “Photodentro Learning Object Repository” (Photodentro LOR)

“Photodentro Educational Video” Repository (Photodentro Video)

“Photodentro Educational Software” Repository (Photodentro EduSoft)

“Photodentro User Generated Content” Repository (Photodentro UGC)

“Photodentro Open Educational Practices” Repository (Photodentro OEP)

“Photodentro Learning Scenarios” Repository (Photodentro LS)

“Photodentro Learning Scenario Designer” tool (Photodentro LS Designer)

“Photodentro Learning Scenario Template Designer” tool (Photodentro LS Template Designer)

“Photodentro i-create” Repository (Photodentro i-create)

“Photodentro Metadata External” Support System (Photodentro MEXT)

 Thematic Aggregator of Cultural Content (Photodentro Cultural)

Photodentro Microsites

 “Photodentro Quality Seals” Service (Photodentro Seals)

Management system for taxonomies, vocabularies, and terms thesauri (Photodentro Vocabulary Bank)

 Photodentro Aggregation Service

“Photodentro Software as a Service” (Photodentro SaaS)

Online OBSERVATORY of Utilization of Digital Educational Material