Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
Διεύθυνση Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
elina-megalou
  • Δρ. Ελίνα Μεγάλου
  • Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
  • Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ)
  • e-mail: megalou@cti.gr
  • linkedin: https://www.linkedin.com/in/elina-megalou/
  • τηλ: (+30) 210 3350744, (+30) 6932457270

Η Ελίνα Μεγάλου είναι Διευθύντρια της Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και Υπεύθυνη του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» του ΥΠΑΙΘ. Είναι η Επιστημονική Υπεύθυνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας «e-me» και των Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο», ενώ έχει τον γενικό συντονισμό της δημιουργίας και τεκμηρίωσης μαθησιακών αντικειμένων και της υπηρεσίας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία».

Έχει δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (1991) και Διδακτορικό (2000) στο πεδίο της Σημασιολογικής Διαχείρισης Δεδομένων και Γνώσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής. Εργάζεται στο ΙΤΥΕ από το 1988, σε διάφορες θέσεις και τμήματα (Υπολογιστικό Κέντρο [1988-1991], Ερευνητική Μονάδα «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» [1992-1997)], Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας [1998-2009], Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού [2009 έως σήμερα]).

Διαθέτει εμπειρία 25 ετών σε διοίκηση, συντονισμό και διαχείριση αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ευρωπαϊκών έργων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων φορέων στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες για σχολεία), έχοντας διευθύνει έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30 Μ €.

Από το 2010 έως σήμερα συντονίζει το μεγάλης κλίμακας έργο του ΥΠΑΙΘ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης «Ψηφιακό Σχολείο: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων» dschool.edu.gr (Αναπλ. Υπεύθυνη έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι», 2010-2015, 8.7 M€, ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΒΜ, Υπεύθυνη έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ», 2017-2021, 2.8 M€, ΕΣΠΑ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ).

Η εμπειρία της στον χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ξεκίνησε το 1998 στο πλαίσιο της Ενέργειας «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (ΥΠΑΙΘ/ΕΠΕΑΕΚ), όπου ήταν Υπεύθυνη του έργου ΚΙΡΚΗ (1998-2004, 5M€), το οποίο αφορούσε στον εξελληνισμό και την προσαρμογή για τα Ελληνικά σχολεία 22 διεθνών προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. Στη συνέχεια, σχεδίασε και συντόνισε ως Υπεύθυνη Έργου το πρόγραμμα ΠΛΕΙΑΔΕΣ (2003-2008, 7M€, ΕΠ ΚτΠ), κεντρική δράση του ΥΠΑΙΘ για το εκπαιδευτικό λογισμικό της Σχολικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλάμβανε εκπόνηση προδιαγραφών και ανάθεση με διαγωνιστικές διαδικασίες σε φορείς και εκπαιδευτικούς 70 υπο-έργων ανάπτυξης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων, σχεδίασε και ήταν γενικός συντονιστής του έργου EduTubePlus (eContentPlus, 2008-2011, 4.6M€, 17 φορείς, 12 χώρες) που αφορούσε στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής βιντεοθήκης και υπηρεσίας με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση του βίντεο στην τάξη. Συμμετείχε ως Επιστημονική Υπεύθυνη εκ μέρους του φορέα ΙΤΥΕ σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα, μεταξύ των οποίων το Open Discovery Space [2012-2015, με 51 φορείς], συντονίζοντας τις εργασίες για τη συσσώρευση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και εκπαιδευτικών αποθετηρίων στην υποδομή του ODS, το SCIENTIX ΙΙ [2013-2016] για STEM education, το EnergyBITS [2011-2013] για θέματα βιώσιμης ενέργειας, το S.A.M.E. WORLD [EuropeAid, 2015-2018] για θέματα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης, στο οποίο είχε ρόλο Εθνικού Συντονιστή για την Ελλάδα και Υπεύθυνης σχεδιασμού και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με εξειδίκευση στα εξής πεδία: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και λογισμικό για τη σχολική εκπαίδευση, Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Αποθετήρια, Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες e-learning, Μεταδεδομένα και Διεθνή Πρότυπα, Υπηρεσίες Συσσώρευσης Μεταδεδομένων, Σημασιολογική Μοντελοποίηση, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας για τα παραπάνω θέματα, ενώ το διάστημα 2015-2017 διετέλεσε Πρόεδρος της Υποεπιτροπής LRE (Learning Resource Exchange) του European SchoolNet (EUN). Έχει συνολικά περισσότερες από 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.