Βασίλειος Κόμης

Σπουδές Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Denis Diderot) της Γαλλίας στη Διδακτική της Πληροφορικής.
Εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1995 έως και το 1999, καθώς και στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1995-1999) ως συμβασιούχος διδάσκων (ΠΔ407).

Από το 1999 μέλος ΔΕΠ στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών (Λέκτορας, Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής) και από το 2012 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική της Πληροφορικής και Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”. Συνεργαζόμενος ερευνητής και διδάσκων στα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ (Καναδάς), Paris Descartes (Université Sorbonne Paris Cité) και Cergy – Pontoise (Γαλλία)
Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές χρήσεις των ΤΠΕ (ΙΤΥΕ Διόφαντος).

Βασική έρευνα σχετική με την κατανόηση, την περιγραφή και τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης διδακτικής και μαθησιακής δραστηριότητας όταν αυτή διαμεσολαβείται από τις υπολογιστικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο του σχολείου αλλά και πέρα από αυτόν. Εφαρμοσμένη έρευνα σχετική με τη σχεδίαση τεχνολογιών που ενισχύουν τη μάθηση και τη διδασκαλία καθώς και με ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές χρήσεις των τεχνολογιών μάθησης. Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ (Πανεπιστήμιο Πατρών).