Μαρίνα Παπαστεργίου

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1990), με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Paris VII (1995) και διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2002). Από το 1996 έως το 2005 δίδαξε μαθήματα πληροφορικής, διδακτικής πληροφορικής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Λάρισας. Από το 2006 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα πληροφορικής, καθώς και μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό. Έχει εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (1991-1994), ως μηχανικός δικτύου στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1997-2000) και ως καθηγήτρια πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2000-2006). Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή των ΤΠΕ, σε 2 από αυτά ως επιστημονικός υπεύθυνος. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Education and Information Technologies» και κριτής σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, στη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, στη διδακτική της πληροφορικής, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, καθώς και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη φυσική αγωγή και στην αγωγή υγείας.