Αργυρώ Βούλγαρη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ όπου διδάσκει μαθήματα που αφορούν την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την εκπαιδευτική τεχνολογία, και τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών. Έχει αποκτήσει πτυχίο Παιδαγωγικής από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση από το University of Leeds, UK, (M.Ed. Information Technology, Multimedia and Education), και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης, και την εφαρμογή Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση, τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, τις κοινωνικές και μαθησιακές διαστάσεις των εικονικών κόσμων, τις εικονικές κοινότητες, τη συνεργατική μάθηση, και την επικοινωνία και συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστή.