Άλκης Γεωργόπουλος

Ο Άλκης Γεωργόπουλος αποφοίτησε το 1996 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2000 είναι διορισμένος ως Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, με θητεία από το 2012 ως Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ιωαννίνων. Το 1999 έκανε ετήσιες Παιδαγωγικές σπουδές στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Ιωαννίνων, το 2005 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με υποτροφία από το ΙΚΥ, ενώ σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εκπαιδευτικά συνέδρια ως εισηγητής και σε πολλές επιμορφωτικές δράσεις Πληροφορικών ως επιμορφωτής. Είναι προγραμματιστής πολλών εφαρμογών ανοικτού λογισμικού (Ubuntu/Debian Linux, LTSP, Epoptes, sch-scripts, Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ κ.λπ.) και συμμετέχει ή είναι διαχειριστής στα αντίστοιχα έργα/κοινότητες. Έχει εκτενείς τεχνικές γνώσεις στους υπολογιστές και γνωρίζει δεκάδες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Assembly, C, C++, Delphi, HTML/CSS/Javascript, PHP, Python, Shell) καθώς και τα σχετικά εργαλεία τους (π.χ. Git, Bazaar, περιβάλλοντα ανάπτυξης κώδικα, προγράμματα και βιβλιοθήκες παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών).