Νέα έκδοση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me με δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η αναβαθμισμένη έκδοση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me (v 1.9.0) επιτρέπει μέσω της νέας μικροεφαρμογής “e-me content” τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Συγκεκριμένα το “e-me content” app υποστηρίζει την ανάπτυξη 30+ τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων/εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά.)