Τη Δευτέρα 17 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η 6η συνάντηση των Επιστημονικών Συντονιστών Γνωστικών Αντικειμένων (ΕΣΓΑ) στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ.
Οι δώδεκα (12) Επιστημονικοί Συντονιστές Γνωστικών Αντικειμένων, ακαδημαϊκοί, με εμπειρία και εξειδίκευση στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, συντονίζουν και κατευθύνουν επιστημονικά και παιδαγωγικά ολιγομελείς ομάδες έμπειρων εκπαιδευτικών και τεχνικών και αναπτύσσουν 400+ νέα Μαθησιακά Αντικείμενα για το Φωτόδεντρο, ενώ έχουν ήδη επικαιροποιήσει και βελτιώσει πάνω από 2,000+ υφιστάμενα.
Στην 6η συνάντηση, οι ΕΣΓΑ παρουσίασαν εξαιρετικά δείγματα από τα νέα Μαθησιακά Αντικείμενα που αναπτύσσονται για το Φωτόδεντρο και από τα υφιστάμενα που επικαιροποιήθηκαν και βελτιώθηκαν.

Οι ΕΣΓΑ του Ψηφιακού Σχολείου ΙΙ είναι: Καθ. Χρόνης Κυνηγός (Μαθηματικά), Καθ. Αναστάσιος Μικρόπουλος (Φυσικές Επιστήμες), Καθ. Θανάσης Τζιμογιάννης (Πληροφορική & Τεχνολογία), Καθ. Βασίλης Κόμης (Προσχολική Αγωγή), Αναπλ. Καθ. Μπέσσυ Μητσικοπούλου (Αγγλικά), Αναπλ. Καθ. Κατερίνα Κλωνάρη ( Γεωγραφία / Γεωλογία), Αναπλ. Καθ. Σίσσυ Παπανικολάου (Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), Αναπλ. Καθ. Σμαράγδα Χρυσοστόμου – (Αισθητική Αγωγή), Αναπλ. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου (Θρησκευτικά), Αναπλ. Καθ. Μαρίνα Παπαστεργίου (Φυσική Αγωγή), Επικ. Καθ. Κώστας Γαβριλάκης & Καθ. Γεωργία Λιαράκου (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη), Δρ. Αρμόδιος Τσιβάς (Ιστορία).