ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ 2018-09-19T13:20:53+00:00

Πληροφοριακός Ιστότοπος του Έργου: «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση

Πληροφοριακός Ιστότοπος του Έργου

της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,

των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων

μαθαίνω

σκέφτομαι

αναζητώ

αξιοποιώ

κατανοώ

δημιουργώ

μοιράζομαι

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

eBooks

«Φωτόδεντρο»

Ψηφιακά αποθετήρια ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

«Φωτόδεντρο»

Ψηφιακή Εκπαιδευτική
για μαθητές και

Πλατφόρμα e-me
εκπαιδευτικούς

Πάνω από 1000 Μαθητές

Πάνω από 3800 Εκπαιδευτικοί

Πάνω από 330 Κυψέλες

Περισσοτερα
Περισσοτερα
Περισσοτερα