Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Φωτογραφίες από την Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Home/announcements, events/Φωτογραφίες από την Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Φωτογραφίες από την Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Η Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έλαβε χώρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στο χώρο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αίθουσα «Jacqueline de Romilly». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κος Φίλης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν, ο Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ο Καθ. Ι. Ν. Καζάζης, Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ο Ι. Κουμέντος, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο Καθ. Ι.Ιωαννίδης, Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, τα Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (Δρ. Ελίνα Μεγάλου – Αναπλ. Υπεύθυνη Έργου, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»). Παρουσιάστηκε επίσης το Ψηφιακό Υλικό Πολιτισμικού Περιεχομένου (Δρ. Σάκης Τσαπέλας – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας (Δρ. Νίκος Γλάρος – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»). Το δεύτερο σκέλος των παρουσιάσεων έκλεισε με την παρουσίαση του περιβάλλοντος ψηφιακών πόρων και εργαλείων για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση “Ψηφίδες” (Δρ. Βασίλης Βασιλειάδης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο από εκπροσώπους των ομάδων Εμπλουτισμού Σχολικών Βιβλίων, για τα μαθήματα: Μαθηματικά (Καθ. Χρόνης Κυνηγός – Συντονιστής Ομάδας Μαθηματικών, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»), Φυσική (Δρ. Νικηφόρος Παπαχρήστος – Μέλος Ομάδας Φυσικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»), Γεωγραφία (Αναπλ. Καθ. Κατερίνα Κλωνάρη – Συντονίστρια Ομάδας Γεωγραφίας & Μελέτης Περιβάλλοντος, ΙΤΥΕ «Διόφαντος») και Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Δρ. Βασίλης Βασιλειάδης – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Στο τέλος του τρίτου μέρους και της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η δράση “Συμμετέχω” (Βασίλης Γκάμας, ΙΤΥΕ «Διόφαντος») καθώς και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ενώ έγινε και η βράβευση των νικητών του διαγωνισμού (Δρ.Ελίνα Μεγάλου, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»).

Στη συνέχεια παρατίθενται φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση

2017-05-19T09:35:04+00:00