Πιλοτική λειτουργία του νέου player βίντεο του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο»

Home/announcements/photodentro/Πιλοτική λειτουργία του νέου player βίντεο του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο»

Πιλοτική λειτουργία του νέου player βίντεο του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο»

Με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών κατά την προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο του Πανελλήνιου Αποθετήριου Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο», αναβαθμίστηκε ο player που χρησιμοποιείται για την προβολή των βίντεο και τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία. Οι βασικοί στόχοι της πιλοτικής λειτουργίας είναι: να αξιολογηθεί η ποιότητα των εκπαιδευτικών βίντεο που προβάλλονται κάνοντας χρήση του νέου player, να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του νέου player και να αντληθούν σχόλια από τους χρήστες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο» σχετικά με τον νέο player. Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε τον νέο player για την προβολή των βίντεο και να μας αποστείλετε τυχόν σχολιά σας.

2017-03-23T14:08:39+00:00