Πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me”

Home/announcements/photodentro/Πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me”

Πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me”

Πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me” στη διεύθυνση http://pilot.e-me.gr. Οι βασικοί στόχοι της πιλοτικής έκδοσης είναι: να αποκτήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μια πρώτη εικόνα από την e-me, τις σχεδιαστικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας της, να ελεχθεί η υλοποιημένη λειτουργικότητα της πλατφόρμας από μέλη της σχολικής κοινότητας, να ελεχθεί η υλικοτεχνική υποδομή της λειτουργίας της πλατφόρμας από την ομάδα ανάπτυξης, να αντληθούν σχόλια από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την e-me, καθώς και προτάσεις για νέα λειτουργικότητα.

2017-03-23T14:07:50+00:00