Ξεκίνησε η ανάρτηση στον ιστότοπο “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία” των βιβλίων μαθητή σε μορφή iBook (σύνδεση ενεργή μέσα από iPad).

Home/announcements/e-books/Ξεκίνησε η ανάρτηση στον ιστότοπο “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία” των βιβλίων μαθητή σε μορφή iBook (σύνδεση ενεργή μέσα από iPad).