Ενημερωτική Εγκύκλιος με θέμα: «Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Home/announcements, documents, general/Ενημερωτική Εγκύκλιος με θέμα: «Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Ενημερωτική Εγκύκλιος με θέμα: «Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

ΥΠΑΙΘ 19-08-2014 /131377/Γ2

Περισσότερα εδώ

2017-05-19T09:35:04+00:00