Έτοιμες τάξεις στην e-me

2022-12-01T15:48:18+02:00December 4th, 2020|

Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση υλοποιήθηκε στην e-me, για να απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν πλέον στην e-me τα σχολεία, τις τάξεις και τα τμήματα όπου διδάσκουν, με έτοιμες