Τα μαθησιακά αντικείμενα «e-me content» στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

October 20th, 2021

Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ μπορεί πλέον να συσσωρεύει και να προβάλλει μαθησιακά αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί από το εργαλείο «e-me content» της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me! (e-me.edu.gr).
Ήδη, η συλλογή μαθησιακών αντικειμένων «e-me content» που φιλοξενείται στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» διασυνδέθηκε και είναι πλέον διαθέσιμη και μέσα από την κεντρική πύλη του Εθνικού Συσσωρευτή ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr). Εάν είστε δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού:

  • Δημιουργήστε εύκολα μαθησιακά αντικείμενα, όπως διαδραστικές ασκήσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις, διαδραστικά βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χρονογραμμές και άλλα πολλά, με το εργαλείο «e-me content» της πλατφόρμας e-me.
  • Αναρτήστε τα, τεκμηριώστε τα και δημοσιεύστε τα οι ίδιοι άμεσα στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών».
  • Και λίγες μέρες μετά, τα μαθησιακά σας αντικείμενα θα είναι δημοσιευμένα και διαθέσιμα σε όλους και μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ!

Εάν απλά θέλετε να βρείτε και να αξιοποιήσετε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό τύπου «e-me content», μεταβείτε στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr) και ανακαλύψτε πάνω από 400 διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα «e-me content» που έχουν δημοσιευτεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.