Έτοιμες τάξεις στην e-me

December 4th, 2020

Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση υλοποιήθηκε στην e-me, για να απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν πλέον στην e-me τα σχολεία, τις τάξεις και τα τμήματα όπου διδάσκουν, με έτοιμες τις λίστες με τους μαθητές/τριές τους για κάθε τάξη ή τμήμα, ώστε να μπορούν να στέλνουν εύκολα και μαζικά τις προσκλήσεις για συμμετοχή στις κυψέλες-τάξεις που δημιουργούν.

Για να γίνει εφικτή αυτή η δυνατότητα, η e-me διασυνδέθηκε και διαλειτουργεί πλήρως, εκτός από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), με την υπηρεσία myschool (myschool.sch.gr), απ΄ όπου αντλεί όλα τα ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία των μαθητών και μαθητριών για κάθε τμήμα.

Εάν είστε εκπαιδευτικός, επιλέξτε στο περιβάλλον της κυψέλης την εφαρμογή «μέλη» και στη συνέχεια, στην πρόσκληση μελών, επιλέξτε «οι τάξεις μου», ώστε να βρείτε ανά σχολείο, τάξη και τμήμα όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές σας. Επιλέξτε όλο το τμήμα για να στείλετε πρόσκληση συμμετοχής μαζικά σε όλους και να δημιουργήσετε την τάξη σας.

Σημειώνεται ότι για να εμφανιστούν οι μαθητές και οι μαθήτριές σας στη λίστα, θα πρέπει να είναι μέλη της e-me, δηλαδή να έχουν κάνει είσοδο στην e-me έστω μία φορά.

Η δημιουργία της κυψέλης για την τάξη σας γίνεται πλέον σε τρία απλά βήματα:

  • ΒΗΜΑ 1: Δημιουργία νέας κυψέλης και συμπλήρωση κάποιων στοιχείων για αυτήν (εικόνα, περιγραφή, φόντο, λέξεις-κλειδιά κ.λ.π).
  • ΒΗΜΑ 2: Επιλογή της τάξης / τμήματος και μαζική αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής στην κυψέλη, με ένα κλικ.
  • ΒΗΜΑ 3: Αποδοχή της συμμετοχής από τους μαθητές και μαθήτριες (απαιτείται λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της πλατφόρμας).

Αντίστοιχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν πλέον να βρουν έτοιμη τη λίστα με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους.