Το Φωτόδεντρο στο YouTube

Δημοσιεύτηκε: 26 Φεβρουαρίου, 2021

Νέο κανάλι για την προβολή και προώθηση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή του από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα:
Φωτόδεντρο – Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Υλικού
https://www.youtube.com/channel/UCUg4WHNgj2S0yvPfI_ESNvw