Το Φωτόδεντρο στο YouTube

26 Φεβρουαρίου, 2021

Νέο κανάλι για την προβολή και προώθηση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή του από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα:
Φωτόδεντρο – Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Υλικού
https://www.youtube.com/channel/UCUg4WHNgj2S0yvPfI_ESNvw