Νέα έκδοση 4.0 του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»!

11 Ιανουαρίου, 2021

Στη νέα έκδοση 4.0 εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να «συνδεθούν» στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), και να αξιοποιήσουν όλες τις νέες λειτουργίες του συστήματος. Συγκεκριμένα:

 • Να δημιουργήσουν το προσωπικό δημόσιο προφίλ τους
 • Να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ, καταθέτοντας τη δική τους άποψη και γνώμη για την ποιότητα, την ευχρηστία ή τη χρησιμότητά αυτών.
 • Να επιλέξουν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ και να τους οργανώσουν σε δικές τους συλλογές.
 • Να κάνουν «εγγραφή» σε συγκεκριμένες «θεματικές» του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ που τους ενδιαφέρουν, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω μηνυμάτων όταν προστίθεται κάποιο νέο αντικείμενο στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική.
 • Να κάνουν «αναφορά» σε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ, εάν κρίνουν ότι το περιεχόμενό τους δεν συμβαδίζει με τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ή τους όρους αποδεκτής χρήσης που έχουν τεθεί.
 • Να έχουν το δικό τους χώρο, όπου μπορούν να δουν οργανωμένες τις αξιολογήσεις ή τα σχόλια που έχουν κάνει, τις συλλογές τους κ.ά.
 • Να ανταλλάσουν μηνύματα με άλλους συνδεδεμένους εκπαιδευτικούς ή μαθητές.

Επιπλέον, όλοι οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα:

 • Να επιλέξουν τη «σφραγίδα ποιότητας» που έχει λάβει ο κάθε Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ και να δουν αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας που έχει «περάσει», μεταβαίνοντας απ’ ευθείας στο Αποθετήριο Σφραγίδων Ποιότητας.
 • Να αναζητήσουν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους με βάση τη σφραγίδα ποιότητας που έχουν λάβει, αλλά και με άλλα νέα φίλτρα, όπως το πλαίσιο χρηματοδότησης, την ανάλυση του βίντεο κ.ά.
 • Να δουν τα σχόλια και τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
 • Να «κατεβάσουν» το νέο, αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.