ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Νέο ψηφιακό αποθετήριο για τη διασφάλιση ποιότητας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!

11 Ιανουαρίου, 2021
Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας

Ολοκληρώθηκε και είναι πλέον ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους το νέο ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» !

Επισκεφτείτε το  στη διεύθυνση   https: //photodentro.edu.gr/seals

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού  Περιεχομένου / Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση!

Εδώ θα βρείτε (α) «Σφραγίδες Ποιότητας» Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, (β) «Σφραγιδοθέτες» φορείς που κατέχουν και διαθέτουν τις Σφραγίδες Ποιότητας και (γ) «Σφραγίσεις» Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που έχουν διενεργηθεί με αυτές τις σφραγίδες ποιότητας.

Μια Σφραγίδα Ποιότητας σηματοδοτεί ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει «περάσει» επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, όπως από κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης, αξιολόγησης ή ελέγχου.  Υποστηρίζονται  τρείς (3) τύποι σφραγίδων ποιότητας:

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: περιγράφει μία καλά ορισμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ακολουθείται για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση ή έγκριση του αντικειμένου που σφραγίζεται.
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: περιγράφει ένα σύνολο συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ποιοτικά και ποσοτικά) με βάση τα οποία αξιολογείται και βαθμολογείται το αντικείμενο που σφραγίζεται.
  • ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: αναφέρει μια αξιόπιστη / έγκυρη πηγή προέλευσης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» διασυνδέεται με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ καθώς και με τα Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων Φωτόδεντρο LOR, Φωτόδεντρο video, Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών και Φωτόδεντρο EduSoft, διοχετεύοντας εκεί τις πληροφορίες σχετικά με τις  σφραγίσεις των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν αναλυτικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και να αναζητούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους με βάση τις σφραγίδες ποιότητας που έχουν λάβει.

Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας - Αρχική