ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

7 Ιανουαρίου, 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ είναι ένα περιβάλλον για την υποστήριξη της συσσώρευσης στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές

Με στόχο το «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές και αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε παρόχους ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.ά. που θέλουν το ψηφιακό περιεχόμενό τους να είναι αναζητήσιμο με ενιαίο τρόπο, μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» του Υπουργείου Παιδείας και αξιοποιήσιμο από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποστηρίζεται από το σύστημα «Φωτόδεντρο Εξωτερικές Πηγές».