Βρείτε εύκολα τα πιο πρόσφατα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο!

6 Φεβρουαρίου, 2024

Πώς θα βρω τα πιο πρόσφατα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο, ή εκείνα που εκσυγχρονίστηκαν κατά τους τελευταίους μήνες;

Μια σημαντική εργασία που αφορά στη χρονική σήμανση όλων μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών βίντεο των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ομάδα του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»!

Σε καθένα από τα χιλιάδες αντικείμενα των αποθετηρίων Φωτόδεντρο LOR και Φωτόδεντρο Video προστέθηκαν πληροφορίες για το έτος δημιουργίας τους, την ημερομηνία ενημέρωσής τους, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους, καθώς και άλλων σταδίων του κύκλου ζωής τους.

Ταυτόχρονα, ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» επεκτάθηκε, ώστε να συσσωρεύει αυτές τις πληροφορίες από τα διασυνδεδεμένα ψηφιακά αποθετήρια.

Με δύο νέα φίλτρα «ΕΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» και «ΕΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» δίνεται πλέον η δυνατότητα στους χρήστες να περιορίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αναδεικνύοντας, εφόσον επιθυμούν, τα πιο πρόσφατα ή αναβαθμισμένα μαθησιακά αντικείμενα!