Νέο περιεχόμενο στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο»!

13 Νοεμβρίου, 2023

Τα 340 εκπαιδευτικά βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο των δράσεων «Μαθαίνουμε στο σπίτι» και «Μαθαίνουμε ασφαλείς», αναρτήθηκαν, τεκμηριώθηκαν με μεταδεδομένα και διατέθηκαν σε όλους/ες, μέσα από το Πανελλήνιο ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο που λειτουργεί και υποστηρίζει το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και αφορούν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, όπως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωγραφία, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Θεατρική Αγωγή, Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Νηπιαγωγείο, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Φυσική, Φυσική Αγωγή.

Επισκεφτείτε το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο» στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/video/, για να δείτε το νέο υλικό!