Φωτόδεντρο PAFSE: Νέο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Αποθετήριο για Μαθησιακά Αντικείμενα και Εκπαιδευτικά Σενάρια STEM!

Φωτόδεντρο PAFSE: Νέο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Αποθετήριο για Μαθησιακά Αντικείμενα και Εκπαιδευτικά Σενάρια STEM!

28 Σεπτεμβρίου, 2022

Ένα νέο ευρωπαϊκό αποθετήριο για την εκπαίδευση STEM (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) ήρθε να προστεθεί στην οικογένεια «Φωτόδεντρο», με μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια και για τη Δημόσια Υγεία! Το νέο αποθετήριο είναι ήδη διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.pafse.eu/ και καθημερινά εμπλουτίζεται με νέους πόρους!

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Φωτόδεντρο PAFSE και να αναζητήσετε μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια για την εκπαίδευση STEM, με βάση τον τύπο του εκπαιδευτικού πόρου, το γνωστικό αντικείμενο, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ηλικία του στοχευόμενου κοινού, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών, τη γλώσσα του εκπαιδευτικού πόρου, τον αναμενόμενο χρόνο αξιοποίησης ή τις πιθανές τεχνικές απαιτήσεις. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πόροι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-NC-SA.

To αποθετήριο Φωτόδεντρο PAFSE αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Partnerships for Science Education (PAFSE – https://pafse.eu/), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορείς του έργου αποτελούν πανεπιστήμια και ινστιτούτα της Πορτογαλίας (Universidade NOVA de Lisboa – συντονιστής του έργου, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade do Minho, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, INESC TEC, Preveção Rodoviária Portuguesa), της Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και της Πολωνίας (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Αρχικά, το αποθετήριο πρόκειται να φιλοξενήσει όλους τους εκπαιδευτικούς πόρους που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου PAFSE, ενώ, στη συνέχεια, πρόκειται να λειτουργήσει ως ένα ευρωπαϊκό αποθετήριο εκπαιδευτικών πόρων STEM για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Φωτόδεντρο PAFSE σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,  Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.