Νέα έκδοση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me (v2.5)

15 Ιουνίου, 2021

Η αναβαθμισμένη έκδοση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me (v2.5) περιλαμβάνει:
Βελτιώσεις στον τοίχο της κυψέλης:

 • Προσθήκη νέων κουμπιών μορφοποίησης κειμένου στον κειμενογράφo.
 • Μεγέθυνση του παραθύρου προβολής αντικειμένων e-me content.
 • Σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα φόρτωσης των αναρτήσεων και των σχολίων του τοίχου.

Βελτιώσεις στην εφαρμογή e-me files:

 • Προσθήκη εικονιδίου για τη μετάβαση από τον κοινόχρηστο φάκελο της εφαρμογής “Αρχεία κυψέλης” στην κεντρική σελίδα της κυψέλης.
 • Ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης στον κοινόχρηστο φάκελο κυψέλης, ούτως ώστε να επιτευχθεί διαβάθμιση (υπεύθυνος – βοηθός – μέλος).
 • Βελτιώσεις στην εμφάνιση της εφαρμογής σε μικρές οθόνες.

Ενημέρωση και εμπλουτισμό του επιμορφωτικού υλικού:

 • Προσθήκη Συνοπτικού Οδηγού Αξιοποίησης, Αναλυτικού Οδηγού Χρήσης & Παιδαγωγικής Αξιοποίησης και Σεναρίου Εξοικείωσης με την e-me σε 12 βήματα.
 • Προσθήκη οδηγού για μαθητές, με κανόνες για ορθή χρήση μαθητικών κυψελών.

Αναβάθμιση e-me blogs, e-me content, e-me assignments:

 • Επικαιροποίηση των τεχνολογιών και των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές.

Άλλες βελτιώσεις:

 • Αύξηση του αριθμού των χρηστών που μπορεί να προσκληθούν μαζικά σε κυψέλη.
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα απόκρισης του συστήματος των συνομιλιών μεταξύ χρηστών.
 • Βελτιώσεις στην απόδοση του μηχανισμού διαγραφής χρήστη.
 • Επίλυση των ζητημάτων που είχαν αναφερθεί από χρήστες ή είχαν διαπιστωθεί μέσω τεχνικών ελέγχων.