«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση»

24 Μαΐου, 2021

Το πρώτο δημόσιο, ανοιχτό και online παρατηρητήριο για τη χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση! Δείτε εδώ https://observatory.dschool.edu.gr/

Πρόκειται για νέα διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» / Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και στοχεύει στην ευρύτερη και καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου της σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης, ακολουθώντας την προσέγγιση: «ΠΑΡΑΤΗΡΩ – ΜΕΤΡΩ – ΒΕΛΤΙΩΝΩ».

Στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ θα βρείτε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση και αξιοποίηση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) που φιλοξενούνται στα Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», των ψηφιακών μορφών των σχολικών βιβλίων που φιλοξενούνται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, των συλλογών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν συγκεντρωθεί στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» και της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me για μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω συστήματα, στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ θα βρείτε στατιστικά στοιχεία χρήσης κατά τις τελευταίες 30 ημέρες:
Διαγράμματα Επισκέψεων και αριθμητικά στοιχεία (μέση διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδων, συνολικές αναζητήσεις, μοναδικές λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, λήψεις αρχείων κ.ά.)
Αριθμητικά στοιχεία αξιοποίησης μαθησιακών αντικειμένων ανά Θεματική Περιοχή και Γνωστικό Αντικείμενο που αφορά, ανά Τύπο αντικειμένου (προσομοιώσεις, ασκήσεις, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παρουσιάσεις, εικόνες, κ.ά.), ανά Τάξη, ανά Συλλογή όπου ανήκει
Επισκέψεις ανά χώρα του κόσμου, ανά τύπο συσκευής, ανά ώρα της ημέρας και ανά ημέρα εβδομάδας

Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιστημονική παρακολούθηση της πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ από τη μαθητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Είναι ανοιχτό σε όλους/ες, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ριες, φοιτητές/ριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η.

ℹ Η ανάπτυξη του online ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.