Σχετικά με τα μαθησιακά αντικείμενα σε flash στο Φωτόδεντρο

25 Φεβρουαρίου, 2021

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τεχνολογία Flash δεν υποστηρίζεται πλέον από την ίδια την Adobe, καθώς και ότι από τις 12/1/2021 διακόπηκε η δυνατότητα χρήσης του πρόσθετου λογισμικού Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης στις 22/1/2021 (http://photodentro.edu.gr/lor/faq), η ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προχώρησε στις εξής επιπλέον ενέργειες:

(α) Για να μην δυσχεραίνονται η αναζήτηση και ο εντοπισμός των υπόλοιπων 6.900 λειτουργικών μαθησιακών αντικειμένων του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα» (Φωτόδεντρο LOR: http://photodentro.edu.gr/lor) :

  • Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα τεχνολογίας Flash (2.760) μεταφέρθηκαν σε χωριστή συλλογή στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο LOR και είναι διαθέσιμα μόνο ως «αρχειακό υλικό».
  • Τα αντικείμενα τεχνολογίας Flash δεν εμφανίζονται πλέον στα αποτελέσματα αναζήτησης στο Αποθετήριο, ούτε και κατά την πλοήγηση μέσα από τις άλλες συλλογές του Αποθετηρίου.
  • Ο εντοπισμός των αντικειμένων Flash, γίνεται μόνο μέσω πλοήγησης στη συγκεκριμένη συλλογή του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο LOR» (Καρτέλα «Αρχειακό Υλικό» -> Συλλογή «Αντικείμενα Flash»).

(β) Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ δεν συσσωρεύει πλέον τα αντικείμενα Flash από το Αποθετήριο Φωτόδεντρο LOR. Κατά συνέπεια, τα αντικείμενα Flash του συγκεκριμένου αποθετηρίου δεν εμφανίζονται στην αναζήτηση μέσω της κεντρικής πύλης ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (http://photodentro.edu.gr).
Το ίδιο θα υλοποιηθεί και με τα αντικείμενα Flash από τα άλλα αποθετήρια που έχουν συσσωρευτεί, ώστε να μην δυσχεραίνεται η εύρεση των υπόλοιπων 15.480 λειτουργικών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

(γ) Στα εμπλουτισμένα, διαδραστικά σχολικά βιβλία του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books) , όλοι οι σύνδεσμοι σε μαθησιακά αντικείμενα τεχνολογίας Flash του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο LOR που εντοπίστηκαν θα αφαιρεθούν.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 1.539 σύνδεσμοι σε περίπου 80 εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο. Ο κατάλογος των συνδέσμων που εντοπίστηκαν είναι διαθέσιμος εδώ: Photodentro-ebooks_URL-LOR-LO_Flash-plugin_CTI_2021-02-18_v1.0.xlsx

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη μετατροπή ή πλήρη επικαιροποίηση (επαναδημιουργία) μαθησιακών αντικειμένων flash σε HTML5 μορφή.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες αυτές μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Φωτόδεντρου: http://photodentro.edu.gr/lor/faq