Το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» συμπλήρωσε 1 ½ χρόνο λειτουργίας!

13 Απριλίου, 2023

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία:

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» έχει αξιοποιηθεί ευρέως τόσο από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και από φοιτητές/ριες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ριες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ολόκληρης της χώρας.

Συνολικά, η υπηρεσία έχει περίπου 3.300 εγγεγραμμένους χρήστες, με τη συντριπτική πλειονότητα (περίπου 89%) να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνδέονται μέσω λογαριασμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) (βλ. Εικ. 1).

Δημοσιευμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Αξιοποιώντας το ενσωματωμένο εργαλείο «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer», έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευτεί στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» περίπου 190 εκπαιδευτικά σενάρια, εκ των οποίων τα 115 (περίπου 61%) έχουν υποβληθεί από φοιτητές/ριες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τα υπόλοιπα, από εκπαιδευτικούς (56 σενάρια) και από επιστήμονες / ακαδημαϊκούς (18 σενάρια) (βλ. Εικ. 2). Όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια διατίθενται ελεύθερα προς αξιοποίηση, διαμόρφωση και επαναχρησιμοποίηση.

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας αξιοποιούν την υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, με στόχο την εξοικείωση σπουδαστών/ριών με τις βασικές αρχές σχεδίασης και δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων (βλ. Εικ. 3).

Σας ευχαριστούμε όλους και όλες, που αγκαλιάσατε την υπηρεσία «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»!