Πάνω από 1.500.000 επισκέψεις στον ιστότοπο “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία” από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Home/announcements/e-books/Πάνω από 1.500.000 επισκέψεις στον ιστότοπο “Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία” από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.