Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Home/Uncategorized/Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία»

Η Κεντρική Εκδήλωση ολοκλήρωσης των έργων της Κατηγορίας Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007 – 2013, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στο χώρο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αίθουσα  «Jacqueline de Romilly»  (ισόγειο). Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), ενώ για σχετικό ενημερωτικό υλικό καθώς και εγγραφή στην εκδήλωση μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης
Πρόσκληση της εκδήλωσης
Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

2018-07-19T10:10:06+00:00