Λογότυπο Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων
Λογότυπο Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας “e-me”
Λογότυπο Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου “Φωτόδεντρο”
Λογότυπο Ψηφιακού Σχολείου – Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ΜΕΧΤ)”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Σφραγίδες Ποιότητας”
vocabulary bank logo
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Vocabulary Bank”
Λογότυπο “Φωτόδεντρο > Πολιτισμός”
Λογότυπο Δράσης “Συμμετέχω”
Logo “Photodentro LOR > Learning Object Repository”
Logo “Photodentro Video > Educational Video
Logo “Photodentro UGC > User Generated Content”
Logo “Photodentro OEP > Open Educational Practices”
Logo “Photodentro EDUSOFT > Educational Software”
Logo “Photodentro MEXT > Metadata External”
Logo “Photodentro Seals > Quality Seals”
vocabulary bank logo
Logo “Photodentro > Vocabulary Bank”
Logo “Photodentro  Cultural”