1612, 2014

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» οι προσαρμοσμένες εκδόσεις των βιβλίων για αμβλύωπες μαθητές.

Δεκεμβρίου 16th, 2014|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» οι προσαρμοσμένες εκδόσεις των βιβλίων για αμβλύωπες μαθητές.

Αναζητήστε τις στο φυλλαράκι «Διδακτικό πακέτο» της «μαργαρίτας» κάθε μαθήματος.