Ξεκίνησε η ανάρτηση στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» των βιβλίων μαθητή σε μορφή iBook (σύνδεση ενεργή μέσα από iPad).

Αρχική/announcements/e-books/Ξεκίνησε η ανάρτηση στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» των βιβλίων μαθητή σε μορφή iBook (σύνδεση ενεργή μέσα από iPad).