Το Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών Photodentro EduSoft συνδέθηκε στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photodentro.edu.gr)

Το Photodentro EduSoft (photodentro.edu.gr/edusoft) φιλοξενεί και διαθέτει για τοπική μεταφόρτωση πάνω από 140 προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη σχολική εκπαίδευση, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί κατά την τελευταία 20ετία στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του. Πλέον, τα λογισμικά αυτά μπορεί κανείς να τα βρει και μέσα από την κεντρική πύλη για το ψηφιακό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photodentro.edu.gr/).

2018-09-07T13:34:41+00:00